طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a heart of stone به فارسی a heart of stone یعنی چه

a heart of stone


دل چون سنگ ،سنگدلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها