طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a la carte به فارسی a la carte یعنی چه

a la carte


(در مورد کاغذ )جداجدا سفارش داده شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها