طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a lute is played by a quill به فارسی a lute is played by a quill یعنی چه

a lute is played by a quill


عودرابازخمه اى ازپرمى نوازند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها