طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a margin of hope به فارسی a margin of hope یعنی چه

a margin of hope


اميدوارى کم ،رخنه ،اميد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها