معنی و ترجمه کلمه a mite of a child به فارسی a mite of a child یعنی چه

a mite of a child


يک بچه خرد،بچه کوچولو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها