معنی و ترجمه کلمه a mitral valve به فارسی a mitral valve یعنی چه

a mitral valve


دريچه دولختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها