معنی و ترجمه کلمه a modicum of food به فارسی a modicum of food یعنی چه

a modicum of food


خوراک اندک ،بخور و نمير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها