معنی و ترجمه کلمه a net ful of fish به فارسی a net ful of fish یعنی چه

a net ful of fish


يک تور ماهى ،يک دام پر از ماهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها