معنی و ترجمه کلمه a new broom sweeps well به فارسی a new broom sweeps well یعنی چه

a new broom sweeps well


هر اسياب نوى يک قرقرى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها