طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a new idea presents itself به فارسی a new idea presents itself یعنی چه

a new idea presents itself


يک فکر تازه اى بنظر ميرسد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها