معنی و ترجمه کلمه a of copper به فارسی a of copper یعنی چه

a of copper


زنگار،زنگ مس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها