معنی و ترجمه کلمه a of mind به فارسی a of mind یعنی چه

a of mind


تمايل فکرى ،طرزفکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها