طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a pay telephone به فارسی a pay telephone یعنی چه

a pay telephone


تلفن عمومى که داراى سوراخ يا اسباب ويژه ايست که دران پول مياندازند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها