معنی و ترجمه کلمه a peppercorn rent به فارسی a peppercorn rent یعنی چه

a peppercorn rent


اجازه رسمى ،اجازه بسيار کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها