طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a physical fact به فارسی a physical fact یعنی چه

a physical fact


يک امرمسلم فيزيکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها