طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a predominant quality به فارسی a predominant quality یعنی چه

a predominant quality


يک صفت برجسته يا غالب

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها