طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a premeditated action به فارسی a premeditated action یعنی چه

a premeditated action


کاريکه از پيش انديشه انرا کرده باشند

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها