طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a present help به فارسی a present help یعنی چه

a present help


کمک موجود يا حاضر،کمک موثر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها