طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a press for olives etc به فارسی a press for olives etc یعنی چه

a press for olives etc


دستگاه روغن گيرى ياعصارى ،معصر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها