طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a professed chemist به فارسی a professed chemist یعنی چه

a professed chemist


شيمى دانى که ادعاى شايستگى و قابليت در علم خود مى کند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها