معنی و ترجمه کلمه a professional musician به فارسی a professional musician یعنی چه

a professional musician


کسيکه شاز زدن را پيشه خود سازد،ساز زن رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها