طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a professional politician به فارسی a professional politician یعنی چه

a professional politician


کسيکه سياست رابراى پول دراوردن پيشه خودسازد،سياست باز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها