طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a proscriptive measure به فارسی a proscriptive measure یعنی چه

a proscriptive measure


اقدام براى موقوف ساختن چيزى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها