طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a purposeful effort به فارسی a purposeful effort یعنی چه

a purposeful effort


کوششى که متضمن مقصودى باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها