معنی و ترجمه کلمه a quarter to 4 به فارسی a quarter to 4 یعنی چه

a quarter to 4


يک ربع ازچهارگذشته ،ساعت چهاروربع

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها