طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a rapacious appetite به فارسی a rapacious appetite یعنی چه

a rapacious appetite


اشتهاى پرخورى ،حرص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها