معنی و ترجمه کلمه a rope of 5 metres به فارسی a rope of 5 metres یعنی چه

a rope of 5 metres


طناب 5 مترى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها