معنی و ترجمه کلمه a satisfying answer به فارسی a satisfying answer یعنی چه

a satisfying answer


جواب مقنع ،پاسخ متقاعد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها