معنی و ترجمه کلمه a scrape of the pen به فارسی a scrape of the pen یعنی چه

a scrape of the pen


کلمه ياحرفى چند که باشتاب بنويسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها