طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a series of misfortunes به فارسی a series of misfortunes یعنی چه

a series of misfortunes


يک رشته بدبختى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها