طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a small quantity of flour به فارسی a small quantity of flour یعنی چه

a small quantity of flour


اندکى ارد،مقدارکمى ارد،قدرى ارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها