معنی و ترجمه کلمه a specially به فارسی a specially یعنی چه

a specially


prescribed pilgrimage to Mecca
قانون ـ فقه : حج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها