طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a specimen of one's signature به فارسی a specimen of one's signature یعنی چه

a specimen of one's signature


نمونه امضا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها