معنی و ترجمه کلمه a spoilt child به فارسی a spoilt child یعنی چه

a spoilt child


يک بچه لوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها