طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a sporadic disease به فارسی a sporadic disease یعنی چه

a sporadic disease


ناخوشى تک توک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها