معنی و ترجمه کلمه a squeezed orange به فارسی a squeezed orange یعنی چه

a squeezed orange


نارنج فشرده يا اب گرفته ،کسى که ديگر نتوان چيزى از او دراورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها