معنی و ترجمه کلمه a stiff market به فارسی a stiff market یعنی چه

a stiff market


بازارى که نرخهاى ان ثابت است

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها