طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a stout heart به فارسی a stout heart یعنی چه

a stout heart


قوت قلب ،جرات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها