طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a sulute of 20 guns was fired به فارسی a sulute of 20 guns was fired یعنی چه

a sulute of 20 guns was fired


¹ 2تور براى سلام خالى کردند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها