معنی و ترجمه کلمه a sweep of the arm به فارسی a sweep of the arm یعنی چه

a sweep of the arm


تاب دادن دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها