معنی و ترجمه کلمه a telegraph pole به فارسی a telegraph pole یعنی چه

a telegraph pole


تير تلگراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها