طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a term which is contrary به فارسی a term which is contrary یعنی چه

a term which is contrary


قانون ـ فقه : to the requirements of the contractشرط خلاف مقتضاى عقد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها