طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a that glitters is not gold به فارسی a that glitters is not gold یعنی چه

a that glitters is not gold


هرگردى گردو نيست ،هرچه برق زندطلانيست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها