طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a tight place به فارسی a tight place یعنی چه

a tight place


تنگى ،مضيقه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها