معنی و ترجمه کلمه a to reason به فارسی a to reason یعنی چه

a to reason


موافق عقل ،مطابق خرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها