معنی و ترجمه کلمه a valve of the heart به فارسی a valve of the heart یعنی چه

a valve of the heart


دريچه دل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها