معنی و ترجمه کلمه a variegated cloth به فارسی a variegated cloth یعنی چه

a variegated cloth


پارچه رنگارنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها