معنی و ترجمه کلمه a verbal noun به فارسی a verbal noun یعنی چه

a verbal noun


اسم فعل ،اسمى که ازفعل مشتق شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها