طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a vertical line به فارسی a vertical line یعنی چه

a vertical line


خط عمودى ،خط راست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها