معنی و ترجمه کلمه a voluminous work به فارسی a voluminous work یعنی چه

a voluminous work


تاليف کتابى که مشتمل برچندين جلد باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها